977 388 746 • Facebook

Aïna Salut i Benestar

Extraescolar d'intel.ligència emocional i mindfulness infantil. Dimecres de 18 a 19:30

Avui sabem que l'éxit en la vida està més relacionat amb la intel·ligència emocional que amb el coeficient intel·lectual.

 

Si creus que als teus fills els vindria bé desenvolupar la seva inteligència emocional, a Aïna Salut i Benestar, iniciem activitat extraescolar pels nens-es de 6 a 11 anys.

 

OBJECTIUS DEL TALLER:

Que els teus fills aprenguin a regular les seves EMOCIONS: ràbia, pors, tristessa, eufòria...

Que aprenguin a gestionar les seves RELACIONS amb els altres, des de la seva assertivitat.

Que millorin la seva AUTOESTIMA i no el seu ego.

Que escullin assumir les seves RESPONSABILITATS.

Que apenguin a acceptar les NORMES de CONVIVENCIA.

Que visquin més en "l'aquí i l'ara", VALORANT el que "ja són", el que "ja hi ha" i el que "ja tenen"... 

 

METODOLOGIA:

Exercicis i jocs vivencials

Roles Playings, teatres...

Pintura, dibuix, manualitats...

Audiovisuals, música...

Debats

Relaxacions, visualitzacions

 

Impartit per Yolanda Aysa (Psicòloga sanitaria colegiada i psicoterapèuta) i Dafne Jorba (Professora de dibuix i pintura). Ambdues amb experiència de més de 15 anys.

 

Hoy sabemos que el éxito en la vida está más relacionado con la inteligencia emocional que con el coeficiente intelectual.

 

Si crees que a tus hijos les vendría bien desarrollar su inteligencia emocional, en Aina Salud y Bienestar, iniciamos actividad extraescolar para los niños-as de 6 a 11 años.

 

OBJETIVOS DEL TALLER:

Que tus hijos aprendan a regular sus EMOCIONES: rabia, miedos, tristeza, euforia ...

Que aprendan a gestionar sus RELACIONES con los demás, desde su asertividad.

Que mejoren su AUTOESTIMA y no su ego.

Que elijan asumir sus RESPONSABILIDADES.

Que aprendan a aceptar las NORMAS de CONVIVENCIA.

Que vivan más en el "aquí y ahora", VALORANDO lo que "ya son", lo que "ya hay" y lo que "ya tienen" ...

 

METODOLOGÍA:

Ejercicios y juegos vivenciales

Role Playing, teatros ...

Pintura, dibujo, manualidades ...

Audiovisuales, música, cuentos...

Debates

Relajaciones, visualizaciones

Impartido por Yolanda Aysa (Psicóloga sanitaria colegiada y psicoterapeuta) y Dafne Jorba (Profesora de dibujo y pintura). Ambas con experiencia de más de 15 años.